POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

www.mojelovekawowe.pl

 

 1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby Użytkownicy czyli się bezpiecznie powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.
 2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej.
 3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.
 4. Administrator stosuję najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Pan Łukasz Rej, zamieszkały przy ul. Mariana Markowskiego 15/38; 31-881 Kraków (zwany dalej „Właściciel”)

 

II.CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu prawidłowego wykonania umów sprzedaży zawartych w ramach sklepu internetowego on-line, za pośrednictwem strony internetowej mojelovekawowe.pl
 2. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do :
 3. zarejestrowania się na stronie internetowej,
 4. zawarcia umowy
 5. dokonania rozliczeń
 6. dostarczenie zamówionego przez Użytkownika towaru
 7. Korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy)
 8. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduję, że administrator będzie również przetwarzać dane osobowe w celu przesłania Użytkownikowi informacji handlowej dotyczącej m.in. nowych produktów, promocji czy wyprzedaży.
 9. Dane osobowe są również wykorzystywane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań w ich interesie publicznym m.in. do wykonania zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.
 10. Dane osobowe mogą być również wykorzystane w celu przetwarzania w cel marketingu bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej.

 

 

 

 

III.RODZAJ DANYCH

 

 • Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:
 1. zarejestrowania się na stronie internetowej

      - imię i nazwisko,

      - adres email

 1. b) dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej :

      - imię i nazwisko,

      - płeć

      - adres dostawy,

      - numer telefonu,

      - adres email

2) W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika, w celu dokonania zwrotu należności przetwarzamy również informacje dotyczące numeru rachunku bankowego.

 

 1. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1-88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO”.
 2. Administratorem przetwarzania danych osobowych wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika, wyrażonej w chwili rejestracji na stronie internetowej lub w chwili potwierdzenia dokonanej na stronie internetowej transakcji.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia zarejestrowanie się na stronie internetowej oraz dokonywanie zakupów za pośrednictwem strony.

 

V.PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

 

 1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie przetwarzanych danych osobowych.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych. Użytkownik może to zrobić również samodzielnie po zalogowaniu się na swoje konto.
 3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych bez podawania przyczyny. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduję, że Konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi prze administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgód nie wpłynie na już dokonane czynności.
 4. Użytkownik może w każdej chwili żądać bez podawania przyczyny aby administrator usunął Jego dane. Żądane usunięcie nie wpłynie na już dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednocześnie usunięcie Konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisami i przetwarzanymi do tej pory przez administratora danymi osobowymi.
 5. Użytkownik w każda chwili może wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez administratora danych osobowych, jak i również w ograniczonym zakresie. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie Konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez administratora danymi osobowymi.
 6. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 7. Użytkownik może zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do administratora, wskazując jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownika życzył sobie, żeby administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego życzenia, administrator przekaże w formie elektronicznej wskazanemu podmiotowi dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie Użytkownika jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.

 

VI.POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

 

 1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym do realizacji transakcji np. W celu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczeniu przesyłek lub przekazywania informacji handlowych pochodzących od administratora (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).
 2. Poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim ani przekazywane innym podmiotom w celu przesłania materiałów marketingowych tych osób.
 3. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia RODO.

 

VII. PLIKI COOKIES

 

 1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobna technologią (dalej łącznie nazwane „cookies”) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. Za pomocą komputera lub smartfonu) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
 2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła ba urządzenia Użytkownika w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.
 3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej są dostępne tylko na czas trwania danej sesji internetowej wygasają po zamknięciu przeglądarki internetowej. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przez dłuższy czas.
 4. Pliki cookies używane na niniejszej stronie internetowej to cookies sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki stałe cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Wszystkie pliki cookies występujące na stronie internetowej są ustalane przez administratora i są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.
 6. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookies.
 7. Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę aby móc otrzymywać stosowne powiadomienia.
 8. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.
 9. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym :
 10. tworzenie specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej, aby strona zapamiętywała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny
 11. rozpoznawania UŻytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetowa, co pozwala na identyfikację liczny unikalnych Użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych Użytkowników
 12. rozpoznawania, czy dana osoba odwiedzająca stronę internetową jest zarejestrowana na stronie internetowej
 13. rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika w tym np. Pliki cookies, adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia Użytkowania witryny
 14. dostosowania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony internetowej 
 15. zbierania informacji statycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony internetowej, w celu możliwości ulepszenia witryny i stwierdzenia, które zakresy strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkownika.

Dane firmy : 

Moje Love Kawowe

ul. Mariana Markowskiego 15/38

31-881 Kraków

NIP: 715-17-12-713; REGON: 388621827

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password