OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA STRONY INTERNETOWEJ

(REGULAMIN)

 1. PREAMBUŁA
 1. Niniejszy dokument określa warunki dostępu i korzystania ze strony internetowej, zwany dalej będzie „Ogólne warunki’.
 2. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzającej do korzystania ze strony internetowej zobowiązany jest do zapoznania się, przestrzegania oraz akceptacji Ogólnych warunków, bez ograniczeń i zastrzeżeń.
 3. W przypadku nie wyrażenia zgody na wszystkie Ogólne warunki należy zaprzestać korzystania ze strony internetowej i natychmiast ja opuścić.
 4. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo, użyte na stronie internetowej należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżone znakami towarowymi.
 5. Zabrania się nieuprawnionego korzystania z zawartości strony internetowej, utworów lub informacji, jak też nieuprawnionej reprodukcji, retransmisji lub innego użycia jakiegokolwiek elementu strony internetowej, gdyż takie działanie może naruszać m.in. prawa autorskie lub chronione znaki towarowe.
 6. Pytania lub uwagi dotyczące strony internetowej można zgłaszać na następujący adres email: sklep@mojelovekawowe.pl
 1. DEFINICJE
 1. FORMULARZ KONTAKTOWY - kwestionariusz dostępny na stronie internetowej, który umożliwia natychmiastowe wysłanie wiadomości do Właściciela strony internetowej
 2. FORMULARZ REJESTRACYJNY - kwestionariusz dostępny na stronie internetowej, który umożliwia rejestrach i utworzenie Konta na stronie internetowej.
 3. KONTO - oznaczony indywidualną nazwą lub loginem oraz hasłem zbiór zasobów na stronie internetowej, w którym gromadzone są dane Użytkowników.
 4. NEWSLETTER - Usługa Elekroniczna pozwalająca użytkownikowi na złożenie zamówienia dotyczącego otrzymania na podany adres email lub numer telefonu bezpłatnych informacji pochodzących od Właściciela, dotyczących strony internetowej.
 5. PRAWO WŁAŚCIWE - do celów realizacji Ogólnych warunków zastosowanie ma prawo polskie
 6. STRONA INTERNETOWA - narzędzie o nazwie: www.mojelovekawowe.pl, służące do świadczenia usług elektronicznych
 7. UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca odrębności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystała z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej
 8. WARUNKI- zbiór wszystkich postanowień m.in. niniejszych Ogólnych warunków, zasady polityki prywatności, plików cookies, regulaminu korzystania ze sklepu internetowego oraz wszelkich innych warunków, znajdujących się na stronie internetowej, które dotyczą określnych funkcji, właściwości lub promocji, jak również obsługi klienta
 9. WŁAŚCICIEL - Podmiot udostępniający niniejszą stronę internetową, mianowicie : Pan Łukasz Rej zamieszkały ul.Mariana Markowskiego 15/38; 31-881 Kraków
 10. WYSZUKIWARKA - bezpłatna Usługa Elektroniczna udostępniona przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukanie określonych ogłoszeń lub treści na podstawie podanych przez Usługobiorcę kryteriów (przy użyciu filtrów)

III.ZAKRES WARUNKÓW

 1. Właściciel zapewnia dostęp do zawartości strony internetowej, zgodnie z poniższymi Ogólnymi warunkami
 2. Zawartości i dane publikowane na stronie internetowej mają charakter informacji dla osób zainteresowanych i mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych
 3. Właściciel ma prawo zamieszczania treści reklamowych, które stanowią integralną część serwisu i prezentowanych w nim materiałów
 4. Użytkownicy mogą korzystać z dostępu i usług oferowanych na stronie internetowej, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody na Ogólne warunki.

IV.ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

 1. Strona internetowa i obsługiwana przez wszelkiego rodzaju przeglądarki internetowe. Nie wymaga się żadnych szczególnych właściwości urządzenia końcowego Użytkownika.
 2. Po zaakceptowaniu Warunków, Użytkownik ma prawo przeglądać zawartość strony internetowej.
 3. Zakazane jest Używanie i kopiowanie oprogramowania, procesów i technologii, stanowiących część strony internetowej.
 4. Zabronione jest korzystanie ze strony w sposób prowadzący do naruszenia obowiązujących przepisów prawa.

V.COOKIES

 1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologia (dalej łącznie nazywane : „cookies”) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfona) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane in w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
 2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika , w celu przechowywania, a czasami śledzenia informacji dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwała one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.
 3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przez dłuży czas.
 4. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej są ustalane przez Właściciela.
 5. Wszystkie pliki cookies używane przez niniejsza stronę internetową są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej.
 6. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookies. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies pozostaną zapisane w pamięci urządzenia.
 7. Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymywać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona.
 8. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.
 9. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesja, w tym : tworzenie specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowe, rozpoznawania Użytkownika, który wcześniej odwiedzał stronę internetową co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, rozpoznawania czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest zarejestrowana na stronie, zbierania informacji statystycznych.
 1. PLUGING FACEBOOKA
 1. Strona internetowa zawiera plugin (wtyczkę) do serwisu społecznościowego Facebook.
 2. Pluging Facebooka jest oznaczony logo Facebook.
 3. Pluging ten bezpośrednio połączy z profilem Właściciela na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że Użytkownik odwiedził stronę internetową ze swojego adresu IP
 4. Jeżeli Użytkownik odwiedza stronę internetową będąc zalogowanym na swoim profilu na Facebooku, Facebook zarejestruję informację o wizycie. Nawet, w sytuacji, gdy Użytkownik nie jest zalogowany na Facebooku, Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP
 5. Facebook nie przekazuje Właścicielowi informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są znane. Właścicielowi. W celu uzyskania dodatkowych informacji, dotyczących prywatności na portalu Facebook, należy kontaktować się bezpośrednio z Facebookiem.
 6. Jeżeli Użytkownik nie chce, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące przeglądania strony internetowej dobrze jest, aby Użytkownik wylogował się wcześniej ze swojego konta na Facebooku.

VII. LINKI ZEWNĘTRZNE

 1. Odnośniki znajdujące się na niniejszej stronie, do innych stron internetowych, są podane wyłącznie w celu informacyjnym.
 2. Właściciel strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na innych witrynach, ani też za jakiekolwiek szkody wynikające z ich użytkowania.

XIII. NEWSLETTER

 1. Istnieje możliwość subskrybowania newslettera, poprzez podanie adresu email lub numeru telefonu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, w celu otrzymywania od Właściciela informacji handlowych oraz marketingowych, drogą mailową lub za pomocą wiadomości SMS.
 2. Pozostawienie danych kontaktowych oznacza, że Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie przez Właściciela danych osobowych podanych w Formularzu Kontaktowym. Właściciel będzie mógł użyć podanych danych kontaktowych, w celu wysłania oferty lub nawiązania kontaktu z Użytkownikiem.

IX.FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Użytkownik może wpisać swoje dane kontaktowe wypełniając specjalny formularz przewidziany do kontaktu z Właścicielem, treść wiadomości i akceptuję ich wysyłkę do Właściciela.
 2. Pozostawienie danych kontaktowych oznacza, że Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie przez Właściciela podanych danych osobowych. Właściciel będzie mógł użyć danych kontaktowych w celu wysłania oferty lub nawiązania kontaktu z Użytkownikiem.

X.FORMULARZ REJESTRACJI

 1. W ramach formularza rejestracji Użytkownik może wpisać swoje dane osobowe, aby zarejestrować się jako zidentyfikowany Użytkownik na stronie internetowej i utworzyć swoje Konto.
 2. Po zarejestrowaniu, gdy Użytkownik odwiedzi ponownie stronę internetową, będzie mógł zalogować się jako zidentyfikowany Użytkownik na swoje Konto.
 3. Po zalogowaniu na Konto, strona internetowa będzie dysponowała danymi osobowymi i kontaktowymi Użytkownika, podanymi podczas rejestracji lub w późniejszym okresie, które umożliwiają sprawniejszy kontakt, przesył danych lub płatność za usługę lub towary, dostępne na stronie internetowe.
 4. Zarejestrowanie Użytkownika i w razultacie zapisane Jego danych osobowych oznacza, że Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie przez Właściciela danych osobowych Użytkownika, podanych w Formularzu Rejestracji.
 1. WYSZUKIWARKA
 1. Użytkownik może wyszukiwać na stronie internetowej szukanych informacji, wpisując w wyszukiwarce umieszczonej na stronie internetowej, hasło którego szuka. Opcja ta umożliwia Użytkownikowi szybszy filtr informacji , niezapoznanie się z treścią całej strony internetowej.

XII.POSZANOWANIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Strona internetowa oraz jej treści mogą być chronione prawami autorskimi, prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz innymi przepisami związanymi z ochroną intelektualną.
 2. Znaki, loga i inne spersonalizowane emblematy Właściciela, pojawiające się na stronie internetowej stanowią znaki towarowe Właściciela.
 3. Z wyjątkiem osobnych, indywidualnych pisemnych upoważnień, Użytkownik nie może wykorzystywać prze siebie należnych do Właściciela Znaków.

XIII .OCHRONA DANYCH UŻYTKOWNIKA

1.Właściciel szanuje w pełni prywatność Użytkowników. Szczegółowe informacje na temat sposobu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych informacji, jak również sytuacji, w Których Właściciel może je ujawniać znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.

XIV. ZWROTY I REKLAMACJE

 • Klient ma prawo zrezygnować z towaru kupionego bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres mailowy Właściciela: sklep@mojelovekawowe.pl. Koszty odesłania przesyłki ponosi Klient. Zwrot pieniędzy nastąpi w terminie 14 dni roboczych przelewem bankowym na wskazane przez Klienta konto. Zwracany towar oraz opakowanie nie może posiadać żadnych oznak używania. Zastrzegamy sobie możliwość braku możliwości zwrotu kawy premium mielonej, która jest mielona wg ustalonego stopnia mielenia (dotyczy kaw TOP Arabica, Speciality).  
 • Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od ich zgłoszenia. Towar uszkodzony lub niezgodny z opisem może zostać wymieniony na produkt pełnowartościowy bądź inny produkt dostępny w ofercie sklepu (w tej samej cenie). Reklamacje należy przesłać na adres email Właściciela strony internetowej: sklep@mojelovekawowe.pl

XV .OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Strona internetowa zawiera informacje o charakterze ogólnym. Nie ma na celu pośredniczyć w świadczeniu jakichkolwiek usług doradztwa profesjonalnego. Przed podjęciem czynności mających wpływ na sytuacje finansowa lub działalność gospodarcza Użytkownika należy skontaktować się z profesjonalnym doradzą.
 2. Strona internetowa nie zapewnia żadnych gwarancji dotyczących jej treści, w szczególności gwarancji bezpieczeństwa, bezbłędności, braku wirusów czy złośliwych kodów, gwarancji dotyczących poprawnego działania czy jakości.
 3. Strona internetowa nie zapewnia żadnej rękojmi, wyraźnej lub dozowanej, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, nienaruszania praw autorskich, dostosowania, bezpieczeństwa i rzetelności informacji.
 4. Użytkownik korzysta ze strony internetowej na własne ryzyko i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za szkody związane lub wynikające z jej wykorzystania.
 5. Strona internetowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za linki zamieszczone na stronie internetowej, szczególnie jeśli prowadzą do witryn, zasobów lub narzędzi utrzymywanych przez osoby trzecie.
 6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności jeśli strona internetowa jest z jakichkolwiek przyczyn tymczasowo lub długotrwale niedostępna.
 7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazywane na stronie internetowej, ani też nie może zapewnić całkowitego bezpieczeństwa transakcji lub komunikacji prowadzonych za pomocą strony internetowej.
 8. Pomimo podejmowania przez Właściciela największych starań, w kwestii zapewnienia dokładności i aktualności strony internetowej, mogą pojawić się niezamierzone przez Właściciela błędy, które Użytkownik, po ich wykryciu proszony jest zgłaszać Właścicielowi.
 9. Wszelkie wskazane powyżej wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności obowiązują w najszerszym dopuszczalnie prawnie zakresie, obejmując każdy typ istniejącej odpowiedzialności m. in. Odpowiedzialności kontaktowej, deliktowej i każdej innej przewidzianej w polskim lub zagranicznym porządku prawnym

XVI .STOSUNEK DO ZAWARTCYH UMÓW

 1. Jeśli nie postanowiono inaczej, Ogólne warunki stanowią kompletną i wyczerpującą umowę pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem, dotyczącą korzystania ze strony internetowej, w zakresie treści w nich zawartych oraz zastępują wszelkie inne porozumienia, uzgodnienia i umowy dotyczące przedmiotu (treści) niniejszych Ogólnych warunków.

XVII .ZMIANA WARUNKÓW STRONY INTERNETOWEJ

 1. Właściciel strony internetowej zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji niniejszych Ogólnych warunków, w dowolnym momencie ich obowiązywania, zamieszczać ich zaktualiowaną wersje na stronie internetowej, które zaczynają obowiązywać od momentu ich publikacji, chyba, że inaczej wskazano w zmodyfikowanych Ogólnych warunkach. 
 2. Dalsze korzystanie ze strony internetowej jest równozeanczen z akceptacją zmodyfikowanych Warunków strony internetowej.

XVIII .ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym (zapis na sąd polubowny).
 2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający. Niniejszej umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd, w którym okręgu znajduję się miejsce zamieszkania lub stałego pobytu Właściciela.

XIX .PODSTAWA PRAWNA

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych warunkach stosuję się odpowiednio następujące ustawy :
 2. Ustawa prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Tj. Dz. U. 2019 r. Póz. 2460, ze zm);
 3. Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Tj. Dz. U. z 2019 r. Póz. 123, ze zm);
 4. Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Tj. Dz. U z 2019 r. Póz. 1231, ze zm)
 5. Ustawę Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (Tj. Dz. . z 2019 r. Póz. 1145, ze zm)
 6. Oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Dane firmy : 

MojeLoveKawowe

ul. Mariana Markowskiego 15/38

31-881 Kraków

Tel: 666704290

NIP: 715-17-12-713; REGON: 388621827

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password